Op al mijn fotowerk rust mijn eigendom conform de hiervoor opgestelde (wettelijke) richtlijnen.
Kopieeren en gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan. (De Fotografenfederatie)